fbpx

Välkommen till plandzer.com

GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA https://plandzer.com/ REPRESENTERAR DU ATT DU HAR FULLSTÄNDIG BEHÖRIGHET ATT AGERA FÖR ATT RÄTTSLIGT BINDA DIG SJÄLV, ALLA TREDJE PARTER, FÖRETAG ELLER JURIDISKA PERSONER OCH ATT DIN ANVÄNDNING OCH / ELLER INTERAKTION SAMT FORTSÄTTER ATT ANVÄNDA ELLER INTERAGERA, MED WEBBPLATSEN UTGÖR ATT DU HAR LÄST OCH GODKÄNT DESSA ANVÄNDARVILLKOR SAMT ANDRA AVTAL SOM VI KAN PUBLICERA PÅ WEBBPLATSEN. GENOM ATT TITTA PÅ, BESÖKA, ANVÄNDA ELLER INTERAGERA MED https://plandzer.com/ ELLER MED NÅGON BANNER, POP-UP ELLER REKLAM SOM VISAS PÅ DET, SAMTYCKER DU TILL ALLA BESTÄMMELSER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY FÖR https://plandzer.com/. https://plandzer.com/ NEKAR SPECIFIKT ÅTKOMST TILL ALLA INDIVIDER SOM OMFATTAS AV SKYDDAS PRIVATLIVSAKTEN FÖR BARN FÖR INTEGRITETSSKYDD (COPPA) FRÅN 1998. HTTPS://PLANDZER.COM/ FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL SIDAN ENLIGT ALLA MÖJLIGA LAGLIGA SKÄL. ENLIGT VILLKOREN I SEKRETESSPOLICYN, SOM DU ACCEPTERAR SOM VILLKOR FÖR VISNING AV WEBBSIDAN, ÄR https://plandzer.com/ TILLÅTNA ATT SAMLA IN OCH LAGRA DATA OCH INFORMATION I SYFTE ATT UTESLUTA ANVÄNDARE OCH FÖR MÅNGA ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. DETTA ANVÄNDARVILLKOR KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST. BESÖKARE HAR EN SKYLDIGHET, SOM EN DEL AV ÖVERVÄGANDET FÖR TILLÅTELSE ATT FÅ TILLGÅNG TILL https://plandzer.com/, ATT HÅLLA SIG INFORMERAD OM SÅDANA FÖRÄNDRINGAR GENOM ATT GRANSKA ANVÄNDARVILLKORSIDAN VARJE GÅNG DE BESÖKER WEBSIDAN.

PARTER TILL VILLKOR OM ANVÄNDNINGSAVTAL

Besökare, tittare, användare, prenumeranter, medlemmar, dotterbolag eller kunder, som tillsammans kallas hädanefter “Besökare” är parter i detta avtal. Webbplatsen och dess ägare och/eller operatörer är parter i detta avtal, hädanefter kallad “Webbplats/en.”

ANVÄNDNING AV INFORMATION FRÅN DENNA WEBBPLATS

Om du inte har ingått ett uttryckligt skriftligt avtal med denna webbplats, har besökare, tittare, prenumeranter, medlemmar, dotterbolag eller kunder ingen rätt att använda denna information i en kommersiell eller offentlig miljö; de har ingen rätt att sända den, kopiera den, spara den, skriva ut den, sälja den eller publicera några delar av innehållet på denna webbplats. Genom att komma åt innehållet på denna webbplats godkänner du detta villkor för åtkomst och du erkänner att all obehörig användning är olaglig och kan utsätta dig för civila eller straffrättsliga påföljder. Återigen har besökaren inga rättigheter att använda innehållet i eller delar därav, inklusive dess databaser, osynliga sidor, länkade sidor, underliggande kod eller annan immateriell egendom som webbplatsen kan innehålla, av någon anledning eller för någon användning som helst. Som erkännande av det faktum att det kan vara svårt att kvantifiera de exakta skador som uppstår till följd av överträdelse av denna bestämmelse, samtycker Besökaren till att kompensera ägarna till https://plandzer.com/ med likviderade skadestånd till beloppet 100 000 USD, eller, om det kan beräknas, de faktiska kostnaderna och faktiska skador för brott mot denna bestämmelse, beroende på vad som är större. Besökare garanterar att han eller hon förstår att acceptera denna bestämmelse är ett villkor för att få tillgång till https://plandzer.com/ och att få åtkomst till https://plandzer.com/ utgör acceptans.

ÄGARE AV WEBBPLATSEN ELLER RÄTT TILL ANVÄNDNING, FÖRSÄLJNING, PUBLICERING AV INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS

Webbplatsen och dess innehåll ägs eller licensieras av webbplatsens ägare. Material som finns på webbplatsen måste antas vara äganderätt- och copyrightskyddade. Besökare har inga rättigheter till webbplatsens innehåll. Användning av webbplatsinnehåll av någon anledning är olagligt om det inte sker med uttryckligt avtal eller med tillstånd från webbplatsen.

HYPERLÄMLAR TILL WEBBPLATS, CO-BRANDING, “FRAMNING” OCH REFERENSIERING AV WEBBPLATS

Ingen får hyperlänka https://plandzer.com/, eller delar därav, (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärke eller upphovsrättsskyddat material) till någon av någon anledning. Dessutom har du inte rätt att hänvisa till webbadressen eller någon sida på denna webbplats i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan uttryckligt tillstånd från oss, och du får inte heller ‘rama in’ webbplatsen. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller avaktivera sådana aktiviteter och ansvara för alla skador som uppstår genom att bryta mot denna bestämmelse. Som erkännande av det faktum att det kan vara svårt att kvantifiera de exakta skador som uppstår till följd av överträdelse av denna bestämmelse, samtycker du till att kompensera ägarna till https://plandzer.com/ med likviderade skadestånd till beloppet 100 000 USD, eller, om det kan beräknas, de faktiska kostnaderna och faktiska skador för brott mot denna bestämmelse, beroende på vad som är större. Du garanterar att du förstår att acceptera denna bestämmelse är ett villkor för att komma åt https://plandzer.com/ och att få åtkomst till https://plandzer.com/ utgör acceptans.

FRISKRIVNING FÖR INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN

https://plandzer.com/ friskriver sig något ansvar för riktigheten i innehållet som visas på, länkas till på eller nämnt på https://plandzer.com/. Besökare tar alla risker som rör visning, läsning, användning eller förlita sig på denna information. Om du inte på annat sätt har skapat ett uttryckligt avtal om motsatsen med oss, har du ingen rätt att lita på någon information som finns här som korrekt. Vi ger ingen sådan garanti. ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADA TILL DIN DATOR ELLER PROGRAM FRÅN INTERAKTION MED DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL. BESÖKARE TAR ALLA RISKER FÖR VIRUS, WORMS ELLER ÖVRIGA KORUPPERANDE FAKTORER. Vi tar inget ansvar för skador på datorer eller programvaran för besökaren eller någon person som besökaren sedan kommunicerar med från korrupt kod eller data som av misstag överförs till besökarens dator. Återigen tittar besökarna på och interagerar med https://plandzer.com/, eller banners eller popup-fönster eller reklam som visas där på egen risk.

PRENUMERATIONER

Tjänsten faktureras på prenumerationsbasis. Du debiteras i förväg på en återkommande och periodisk basis (“Faktureringscykel”). Faktureringscykler ställs in antingen på månads- eller årsbasis, beroende på vilken prenumerationsplan du väljer när du köper en prenumeration. När du registrerar dig för en prenumeration kan du välja automatisk förnyelse eller om du vill registrera dig på nytt periodvis. Du kan avbryta din prenumerationsförnyelse genom att kontakta oss via e-post på support@plandzer.com En giltig betalningsmetod (Visa-kort eller MasterCard) krävs för att behandla betalningen för din prenumeration. Du ska betala tjänsten via Stripe. plandzer bearbetar eller förvärvar inte de uppgifter som krävs för betalningen eftersom vi betalar de tjänster som erbjuds av en extern part (https://paypal.com), så läs noggrant deras avtalsvillkor och deras integritetspolicy innan du fortsätter med betalningen.plandzer är inte ansvariga på något sätt för brister eller ineffektivitet som härrör från denna externa part. Om automatisk fakturering inte uppstår av någon anledning, kommer plandzer att utfärda en elektronisk faktura som anger att du måste fortsätta manuellt, inom ett visst tidsfrist, med hela betalningen motsvarande faktureringsperioden.

Gratis provperiod

plandzer kan, efter eget gottfinnande, erbjuda en prenumeration med en kostnadsfri provperiod under en begränsad tidsperiod. Du behöver inte ange din faktureringsinformation för att registrera dig för den kostnadsfria provperioden. Om du anger din faktureringsinformation när du registrerar dig för den kostnadsfria provperioden debiteras du INTE av plandzer förrän den kostnadsfria provperioden har löpt ut. När som helst och utan föregående meddelande förbehåller sig plandzer rätten att (i) ändra villkoren för erbjudandet om gratisperioden, eller (ii) erbjudande om gratisperioden. I varje fall debiteras du inte under provperiod.

Tilläggsavgifter

plandzer kan, efter eget gottfinnande och när som helst, ändra prenumerationsavgifterna för prenumerationerna. Alla ändringar i prenumerationsavgifterna träder i kraft i slutet av den dåvarande faktureringscykeln. plandzer kommer att ge dig ett rimligt förhandsmeddelande om eventuella ändringar i prenumerationsavgifterna för att ge dig en möjlighet att säga upp din prenumeration innan en sådan ändring träder i kraft. Din fortsatta användning av tjänsten efter att prenumerationsavgiften har trätt i kraft utgör ditt avtal att betala det ändrade beloppet för prenumerationsavgiften.

 

Återbetalningar

plandzer erbjuder icke konkreta tjänster och av den anledningen utför vi INTE återbetalningsförfrågningar. Ingen ersättning betalas om det är omöjligt att utföra eller om det är resultatet av en orsak som inte kan hänföras till plandzer (t.ex. störningar som beror på en tredje part, t.ex. serverleverantören, fel eller nya regler som införts av Instagram). I alla fall kan ingen återbetalning begäras för en mindre störning på fem dagar i rad. Återbetalningen kommer att beräknas i förhållande till det betalda beloppet och dagarna för störningen. Programvaran tillhandahåller många tjänster, inklusive som exempel: autolikes, autokommentarer, autofollow, autounfollow, möjligheten att ladda upp foton/videor direkt från din PC. Det bör noteras att funktionsfel i endast en av dessa funktioner, även om det sker mer än fem dagar i följd, inte ger rätt till återbetalning. En eventuell långsamhet i programvaran, en omständighet som kan bero på omständigheter utanför plandzers kontroll, ger inte rätten till återbetalning. Uppsägning av ditt konto på grund av dina handlingar, brott mot avtalet eller brott mot lagen ger dig inte rätt till återbetalning av det redan betalade beloppet. Du kan också avbryta ditt konto före slutet av prenumerationsperioden, antingen direkt i det avsedda avsnittet eller genom att fråga plandzer, men detta ger dig ingen rätt att få återbetalning utanför ovanstående omständigheter. OBSERVERA: Om du tar bort ditt konto kommer detta att resultera i att all dina data permanent raderas. Därför, om du vill avbryta ditt konto på grund av påstådd störning, innan du fortsätter med avbokningen, kontakta plandzer-supporten och be om återbetalning och att förklara orsakerna, annars garanteras ingen återbetalning till dig i någon utsträckning. Detta beror på att när plandzer-kontot har raderats är det inte längre möjligt att kontrollera om det faktiskt har inträffat ett fel i programvaran, i detta fall kommer begäran automatiskt att anses skenfager och ogiltig.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADOR ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökaren laddar ner information från https://plandzer.com/ på egen risk. Webbplatsen garanterar inte att nedladdningar är fria från korrupta datorkoder, inklusive, men inte begränsade till, virus och trojaner.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Genom att titta på, använda eller interagera på något sätt med https://plandzer.com/, inklusive banners, reklam eller popup-fönster, nedladdningar, och som ett villkor på webbplatsen för laglig visning, avstår besökaren från allt anspråk på skador baserade på någon orsakssituation som resulterar i eventuell skada, oavsett hur avskyvärt eller omfattande, vare sig det är fysiskt eller emotionellt, förutsebara eller oförutsebara, vare sig det är personligt eller kommersiellt. För alla jurisdiktioner som nu tillåter dessa undantag kommer vårt maximala ansvar inte att överstiga det belopp som du betalat, om applicerbart, för att använda vår webbplats eller tjänst. Dessutom samtycker du till att inte hålla oss ansvariga för skador relaterade till frågor som ligger utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsade till, handlingar av Gud, krig, terrorism, uppror, upplopp, kriminell aktivitet, naturkatastrofer, störningar i kommunikation eller infrastruktur, arbetskraft brister eller störningar (inklusive olagliga strejker), materialbrist och andra händelser som inte ligger inom vår kontroll.

SKADEERSÄTTNING

Besökaren samtycker till att i händelse av att han orsakar skada på oss eller en tredje part till följd av eller hänför sig till användningen av https://plandzer.com/ kommer besökaren att ersätta oss för, och i förekommande fall försvara oss mot alla skadeståndskrav.

INLÄMNING

Besökaren accepterar som villkor för visning, att all kommunikation mellan besökare och webbplats anses vara en inlämning. Alla inlämningar, inklusive delar därav, grafik, eller något av innehållet i inlämningen, ska bli webbplatsens exklusiva egendom och kan användas, utan ytterligare tillstånd, för kommersiellt bruk utan ytterligare vederlag av något slag. Besökaren samtycker till att endast kommunicera den informationen till webbplatsen, som den för alltid vill tillåta webbplatsen att använda på något sätt som den finner lämpligt. “Inlämning” är också en bestämmelse i sekretesspolicyn.

NOTISER

Inget ytterligare meddelande av något slag av någon anledning kan krävas av Besökaren. Besökaren garanterar uttryckligen en förståelse för att rätten till notis upphävs som ett villkor för tillstånd att se eller interagera med webbplatsen.

TVISTER

Som en del av det övervägande krävs för att visa, använda eller interagera med denna Webbplats, samtycker Besökaren till att använda bindande skiljedom för alla fordringar, tvister eller kontroverser (”CLAIM”) av något slag (vare sig det är i kontrakt, skada eller på annat sätt) som härrör från eller relaterar till detta köp, denna produkt, inklusive uppmaningsfrågor, integritetsproblem och användarvillkor. Skiljedom ska genomföras enligt reglerna från American Arbitration Association som är i kraft samma dag som en tvist överlämnas till American Arbitration Association. Information om American Arbitration Association, dess regler och dess former finns tillgängliga från American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Utfrågningen kommer att äga rum i staden eller länet för ägaren till https://plandzer.com/.Besökaren, medlemmen, prenumeranten eller kunden har inte i något fall rätt att gå till domstol. Besökare, medlem, prenumerant eller kund har inte rätten att bedriva förundersökning förutom vad som anges i reglerna; du har inte rätt att delta som företrädare eller medlem i någon grupp av fordringar som hänför sig till något krav som är föremål för skiljedom; skiljemännens beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande med begränsade rättigheter att överklaga. Den rådande parten ska ersättas av den andra parten för alla kostnader som är förknippade med tvisten, inklusive advokatavgifter, inkassoavgifter, utredningsavgifter, resekostnader.

JURISDIKTION OCH JURISDIKTIONSORT

Om några frågor rörande detta köp ska väckas vid en domstol, före eller efter skiljedom, samtycker besökaren, medlem, abonnenten eller kunden till att den enda och korrekta jurisdiktion som är staten och stad som förklaras i kontaktinformationen av webbägaren om inte annat anges här. I händelse av att rättstvister finns i en federal domstol, ska rätt domstol vara den närmaste federala domstolen till ägaren av https: //plandzer.coms adress.

 

TILLÄMPLIG LAG

Besökare, medlem, prenumerant eller kund samtycker till att den tillämpliga lagen som ska tillämpas i alla fall ska vara den för ägarens tillstånd till https://plandzer.com.